Пријемни испит – Мултимедијални дизајн мастер

За упис мастер академских студија дизајна на Рачунарском факултету могу конкурисати сви кандидати који су завршили четворогодишње школовање у рангу од 240 ЕСПБ на уметничким академијама и факултетима (у Републици Србији или у иностранству), и то у области графичког дизајна, веб дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије, костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства, графике и вајарства. Сви кандидати испитној комисији достављају (на мејл: rtelarovic@raf.rs) биографију и дигитални каталог радова који треба да садржи произвољан број ауторских дела из једне од наведених области:

  • анимације,
  • мултимедије,
  • типографије,
  • илустрације,
  • фотографије,
  • архитектуре.

Квалитет радова утврђује и упоређује комисија, а према академским стандардима Рачунарског факултета. Рангирање кандидата (у оквиру броја пријављених кандидата и у складу са утврђеном квотом за упис) врши се на основу квалитета радова достављених у каталог (радови се вреднују са највише 60 бодова), као и на основу успешности студирања на основним академским студијама (успех се вреднује са највише 40 бодова). Да би уписао студије, кандидат мора да сакупи укупно најмање 51 бод, од чега најмање 31 бод мора бити са пријемног испита. Комисија полаже право на интервју са кандидатима, као додатан вид процене постигнућа, интересовања и мотивисаности кандидата.

3761-prijemni-ispit-racunarski-dizajn-master