RAF IT Days 2018 у бројкама

  • 1 посета компанији
  • 2 радионице
  • 2 обиласка знаменитости
  • 7 компанија учесница
  • 12 предавања
  • 25 градова
  • 43 школе
  • 97 пријављених

4806-xa-raf-it-days-2018-xa-u-brojkama