План студијског програма Алгоритми, комбинаторика, оптимизација, акредитованог 2009.

И година

Предмет

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

5

Изборни предмет из групе Д1

12

Изборни предмет из групе Д2

13

Први изборни предмет из групе Д3

15

Други изборни предмет из групе Д3

15

Укупно ЕСПБ:

60

ИИ година

Предмет

ЕСПБ

Први изборни предмет из групе Д4

15

Други изборни предмет из групе Д4

15

Докторска дисертација – теоријске основе и истраживачки квалификациони испит

30

Укупно ЕСПБ:

60

III година

Предмет

ЕСПБ

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

30

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

10

Докторска дисертација – израда и одбрана дисертације

20

Укупно ЕСПБ:

60

Изборни предмети

Група Д1

ЕСПБ

Линеарно и целобројно програмирање

12

Нумеричка линеарна алгебра

12

Група Д2

ЕСПБ

Теорија графова

13

Комбинаторика

13

Анализа и склапање генетичких секвенци

13

Алгоритамска теорија бројева

13

Група Д3

ЕСПБ

Алгоритми

15

Комбинаторна оптимизација

15

Случајни процеси

15

Биолошке мреже

15

Криптографија и криптоанализа

15

Група Д4

ЕСПБ

Теорија комплексности

15

Одабрана поглавља из алгоритама

15

Одабрана поглавља из теорије графова

15

Одабрана поглавља из оптимизације

15

Фукционална геномика и генетички чипови

15

Сакривање информација

15

2599-plan-studija-algoritmi-kombinatorika-optimizacija-akreditovane-2009