План студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра

3+2

6

0002

Дискретне структуре 1

2+2

6

0003

Увод у програмирање

3+3

6

0004

Увод у организацију рачунара

2+2

6

0005

Основи енглеског језика и рачунарска терминологија

2+1

3

0006

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

3+2

6

1002

Дискретне структуре 2

2+2

6

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+2

6

1004

Увод у WWW

2+2

6

1005

Основи енглеског језика и информационе технологије

2+1

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Конверзацијски курс енглеског језика и ИТ

2+1

4

2005

Дизајн и анализа алгоритама

3+2

6

2011

Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

1+1

2

2911

Изборни предмет из групе ЦЦН-1

2+2

6

2921

Први изборни предмет из групе ЦЦН-2

2+2

6

2922

Други изборни предмет из групе ЦЦН-2

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

2001

Рачунарске мреже

2+2

6

3004

Савремени енглески

2+2

4

3011

Лабораторијске вежбе – рачунарске мреже

0+2

2

3931

Први изборни предмет из групе ЦЦН-3

2+2

6

3931

Други изборни предмет из групе ЦЦН-3

2+2

6

3932

Трећи изборни предмет из групе ЦЦН-3

2+2

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦЦН-1

2002

Објектно-оријентисани дизајн и методологија

2+2

6

4008

Програмски преводиоци

2+2

6

Група ЦЦН-2

2007

Архитектура рачунара

2+2

6

2008

Оперативни системи

2+2

6

2015

Основи електронике

2+2

6

4013

Кодовање и теорија информација

2+2

6

Група ЦЦН-3

3015

Дигитална електроника

2+2

6

5005

Моделовање и симулација

2+2

6

5006

Системи у реалном времену

2+2

6

5009

Компресија података

2+2

6

3005

Вероватноћа и статистика

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Теорија алгоритама аутомата и језика

2+2

6

6050

Практичне технике рутирања

2+2

6

6051

Скалабилне рачунарске мреже

2+2

6

6052

Вишеслојне комутиране рачунарске мреже

2+2

6

6053

Мреже за удаљени приступ

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3006

Напредна математичка анализа

2+2

6

4011

Дигиталне комуникације

3+2

6

5017

Управљање пројектима

2+2

6

5941

Изборни предмет из групе ЦЦН-4

2+2

6

5951

Изборни предмет из групе ЦЦН-5

2+2

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦЦН-4

4007

Критични и безбедни системи

2+2

6

4030

Електромагнетика

2+2

6

Група ЦЦН-5

3003

Web програмирање

2+2

6

5008

Скрипт језици

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

4010

Сигнали и системи

3+3

6

4012

Рачунарске мреже великих система

3+3

6

5010

Бежичне и мобилне комуникације

3+3

6

7012

Историја рачунарства

3+0

4

5020

Мултимедијални системи

3+3

6

ВIII семестар

Часова

ЕСПБ

5011

Безбедност мрежа

2+2

6

2010

Рачунарство и друштво

3+0

3

5012

Дигитална обрада сигнала

3+3

6

7101

Стручна пракса

6

7104

Завршни рад

11

2577-plan-studija-racunarske-mreze-i-komunikacije-akreditovane-2009