План студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.

I година

I семестарЧасоваЕСПБ
0001Линеарна алгебра3+26
0002Дискретне структуре 12+26
0003Увод у програмирање3+36
0004Увод у организацију рачунара2+26
0005Основи енглеског језика и рачунарска терминологија2+13
0006Пословне апликације0+23
II семестарЧасоваЕСПБ
1001Математичка анализа3+26
1002Дискретне структуре 22+26
1003Објектно оријентисано програмирање2+26
1004Увод у WWW2+26
1005Основи енглеског језика и информационе технологије2+13
1006Писмено и усмено изражавање0+23

II година

III семестарЧасоваЕСПБ
2004Конверзацијски курс енглеског језика и ИТ2+14
2005Дизајн и анализа алгоритама3+26
2011Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система1+12
2911Изборни предмет из групе ЦЦН-12+26
2921Први изборни предмет из групе ЦЦН-22+26
2922Други изборни предмет из групе ЦЦН-22+26
IV семестарЧасоваЕСПБ
2001Рачунарске мреже2+26
3004Савремени енглески2+24
3011Лабораторијске вежбе – рачунарске мреже0+22
3931Први изборни предмет из групе ЦЦН-32+26
3931Други изборни предмет из групе ЦЦН-32+26
3932Трећи изборни предмет из групе ЦЦН-32+26

Изборни предмети

ЧасоваЕСПБ
Група ЦЦН-1
2002Објектно-оријентисани дизајн и методологија2+26
4008Програмски преводиоци2+26
Група ЦЦН-2
2007Архитектура рачунара2+26
2008Оперативни системи2+26
2015Основи електронике2+26
4013Кодовање и теорија информација2+26
Група ЦЦН-3
3015Дигитална електроника2+26
5005Моделовање и симулација2+26
5006Системи у реалном времену2+26
5009Компресија података2+26
3005Вероватноћа и статистика2+26

III година

V семестарЧасоваЕСПБ
4004Теорија алгоритама аутомата и језика2+26
6050Практичне технике рутирања2+26
6051Скалабилне рачунарске мреже2+26
6052Вишеслојне комутиране рачунарске мреже2+26
6053Мреже за удаљени приступ2+26
VI семестарЧасоваЕСПБ
3006Напредна математичка анализа2+26
4011Дигиталне комуникације3+26
5017Управљање пројектима2+26
5941Изборни предмет из групе ЦЦН-42+26
5951Изборни предмет из групе ЦЦН-52+26

Изборни предмети

ЧасоваЕСПБ
Група ЦЦН-4
4007Критични и безбедни системи2+26
4030Електромагнетика2+26
Група ЦЦН-5
3003Web програмирање2+26
5008Скрипт језици2+26

IV година

VII семестарЧасоваЕСПБ
4010Сигнали и системи3+36
4012Рачунарске мреже великих система3+36
5010Бежичне и мобилне комуникације3+36
7012Историја рачунарства3+04
5020Мултимедијални системи3+36
ВIII семестарЧасоваЕСПБ
5011Безбедност мрежа2+26
2010Рачунарство и друштво3+03
5012Дигитална обрада сигнала3+36
7101Стручна пракса6
7104Завршни рад11

1 thought on “План студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.”

Comments are closed.

2577-plan-studija-racunarske-mreze-i-komunikacije-akreditovane-2009