Студијски програм

   border=

Све преко IP – то је будућност комуникационог тржишта! Технолошки прогрес и употреба саме технологије постају саставни део свакодневног живота, при чему су рачунарске комуникације међу најраширенијим технологијама. Увођење оптичких влакана и обезбеђивање бежичног приступа Internetu имају кључни значај у развоју једне земље. Једногодишњи акредитовани студијски програм мастер студија на Рачунарском факултету у области рачунарских комуникација пружа вам потребно инжењерско знање за брзо укључивање у најновије трендове, као што су пројектовање широкопојасних мрежа, окосница и приступних мрежа, развој и имплементацију висококвалитетних интегрисаних услуга, које укључују audio и видео пренос, као и пренос класичних података.

Назив смера: Рачунарске комуникације

Трајање: 1 година (60 ESPB бодова)

Звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Услови за упис:

1. Завршене студије у трајању од 4 године (240 ESPB бодова),

2. Право уписа на мастер студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма. Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата.

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Број уписаних по години: 15 студената.

2590-studijski-program