Отворена је позиција за ЈАВА backend програмера (Infrakit)

Пропратне технологије: Spring, Hibernate, Apache Tomcat, MySQL, Maven, GIT
Бонус поени за:
Front-end: JS/React, Android: Kotlin
(сналажење у коду)
Подразумева се познавање енглеског језика.
Није обавезно да познајете све наведене технологије.
До сада смо имали успешну сарадњу са студентима са РАФ-а и ПМФ-а.
Нудимо:
Стално запослење као равноправан члан тима на озбиљном пројекту.
Флексибилно радно време и могућ рад од куће. Обавезни састанци једном недељно у канцеларији на Славији.
Одличан програмерски тим у Београду и Хелсинкију.
Потенцијална путовања ван земље.
Infrakit је wеб-апликација која помаже у свим фазама изградње инфрастуктурних пројеката, олакшава праћење радова на терену и комуникацију свих учесника на пројекту. Данас је већ препознатљиво име у својој области на северу и северозападу Европе (нискоградња), са планом за скорим уласком на нова тржишта. Познавање ове индустријске гране се од програмера не очекује, док ће временом научити онолико колико је потребно за посао.
Рок огласа није стриктан, најкасније ћемо ажурирати статус до краја године.
Одговарамо на сваку пријаву. Аутор огласа ће лично дочекати потенцијалне кандидате.
CV слати на: ognjen.popovic [@] infrakit.com
(пожељно послати и на српском и на енглеском језику)
Линк за посао на Infrakit сајту: ЛИНК
download.png       slikaInfrakit.jpg

5127-otvorena-je-pozicija-za-xa-java-backend-xa-programera-xa-infrakit-xa-2