Интернет огледало – јануар 2008.

Захваљујући сарадњи ЦЕТ-а и Internet огледала, обезбеђен је већи број примерака овог познатог домаћег рачунарског магазина. Студенти могу подићи свој бесплатни примерак у студентској служби.

884-internet-ogledalo-januar-2008