Конкурс за упис на дипломске академске – мастер студије

Рачунарски факултет објављује конкурс за упис студената на дипломске академске – мастер студије у летњем семестру школске 2008/2009. године, за студијске програме:

Рачунарске комуникације (15 студената)

Интелигентни системи (10 студената)

Студије трају два семестра, а цена школарине износи 2.700 у динарској противвредности. Право да конкуришу имају кандидати који су завршили студије у трајању од четири године или имају 240 бодова по ЕСПБ.

1081-konkurs-za-upis-na-diplomske-akademske-master-studije