Рачунарски факултет добио акредитацију за научноистраживачку делатност

Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства за науку и технолошки развој (021-01-61/113 од 22.09.2008.) Рачунарски факултет Универзитета Унион акредитован је за обављање научноистраживачке делатности јер испуњава све услове прописане у члану 5 и члану 10 Правилника о вредновању научноистраживачког рада.

1040-racunarski-fakultet-dobio-akreditaciju-za-naucnoistrazivacku-delatnost