Факултет добио дозволу за рад

Одлуком Министарства просвете Републике Србије, донете 17. марта 2011. године, Рачунарски факултет добио је дозволу за рад. На захтев који је факултет упутио 27.05.2010. године, након добијања позитивног мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета, факултет је добио дозволу за извођење свих седам студијских програма.

1695-fakultet-dobio-dozvolu-za-rad