Специјални попуст за РАФ-ове студенте

Corel је избацио нову едицију CorelDRAW Graphics Suite X6 пакета намењеног кућним корисницима и ученицима или студентима, под називом CorelDRАW Home&Student Suite X6. Овај производ је доступан само у кутији и дозвољава инсталирање на до 3 рачунара у једном домаћинству. CorelDRАW Home&Student Suite X6 није намењен за комерцијалну употребу. Цена једне лиценце је 88€ без пдв-а. Компанија ЦЕТ одобрава специјални попуст студентима Рачунарског факултета и ученицима Рачунарске гимназије.

Више информација можете добити у одељењу ЦЕТ Софтвер на телефоне 3281-614, 3281-720 или e-mail: programi @ cet.rs.

1891-specijalni-popust-za-raf-ove-studente