Позив за избор рецензената

Професор др Вера Вујчић, Председник Комисије за акредитацију и проверу квалитета, упутила је позив за избор нових рецензената за евалуацију високошколских установа и студијских програма у поступку акредитације. Више информација можете видети на сајту Комисије за акредитацију и проверу квалитета (http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26).

Потребно је да потенцијални рецензенти попуне Образац за пријављивање кандидата за именовање рецензената који се може преузети са веб странице Комисије за акредитацију и проверу квалитета (http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56). Попуњен и потписан образац, заједно са једним примерком попуњеног обрасца у електронској форми, треба доставити Комисији за акредитацију и проверу квалитета, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд.

1952-poziv-za-izbor-recenzenata