Мастер рад – Александар Цветковић

На Рачунарском факултету одржана је одбрана мастер рада, студент Александар Цветковић је одбранио рад на тему „Примена нових софтверских технологија за реализацију контролних система“. У комисији су били професори Стеван Милинковић и Душан Тошић.

„Системи за управљање су веома сложени што се може видети из описа PLC уређаја, SCADA сервера, архивског сервера, HMI апликације и веб апликације. За развој ових апликација користили смо различите софтверске технологије. Иако су C/C++ и Java најкориштенији програмски језици за развој апликација у реалном времену, све је чешћа појава коришћења у ове сврхе и других језика као што су Python или JavaScript. У овом раду је описана примена Netbeans и JavaFX платформе за развој editorа слика и за оптимизацију HMI апликације, као и примена ZeroMQ и Protocol Buffers библиотека за унапређење комуникације између SCADA апликација.“ – закључује Александар у свом раду.

3515-master-rad-aleksandar-cvetkovic