Одбрана дипломског – Никола Икономовски

Никола Икономовски, студент РАФ-а на смеру Рачунарске мреже и комуникације, одбранио је дипломски рад на тему: „UWB когнитивни радио„. Ментор рада био је проф. др Десимир Вучић, а члан комисије др Драган Милетић.

„У раду су представљене основе когнитивног радија, UWB технологије, и детаљно објашњени UWB-ОFDM и IR-UWB начини. Представљено је коришћење UWB у когнитивном радију, а разматрано је и коришћење као додатак когнитивном радију који је базиран на некој другој технологији. Објашњене су погодности коришћења IR-UWB за пренос информација о опажању спектра, лоцирању когнитивних чворова, пружању свесности о околини преко импулсног радара.

Ако се UWB и не прихвати за главну технологију реализације когнитивног радије, он ће се сигурно користити због његових особина које могу доста побољшати когнитивни радио.“ – закључује Икономовски.

galerije/nikonomovski

3136-odbrana-diplomskog-nikola-ikonomovski