Дипломирао Александар Миловановић

Студент РАФ-а Александар Миловановић одбранио је дипломски рад на тему Неуро-еволуција са мењајућим топологијама. Ментор рада био је др Драган Урошевић, а члан комисије др Јелена Васиљевић.

„Неуралне мреже су неизбежне за решавање разних проблема. У одредјеним случајевима постоје добро познати алгоритми за њихово тренирање и тада их треба користити. Међутим, у случајевима у којим није тако лако искористити конвенционалне методе за тренирање мреже, може се размишљати о NEAT решењу.“ – закључује Александар у свом раду.

3553-diplomirao-aleksandar-milovanovic