Дипломирао – Ђорђе Јовановић

Студент Ђорђе Јовановић, успешно је одбранио дипломски рад на тему „Line Аrrangement problem“ испред ментора др Драгана Вујошевића и члана комисије др Душана Тошића.
„У овом раду се дискутовало о распореду линија и поступцима конструисања, почевши од описа и дефиниција распореда, преко једноставног инкременталног алгоритма до тополошког пребрисавања, који се и дан данас користи и цитира. Говорило се о проблемима на која је могуће наићи и како их решити у зависноти од захтева саме апликације. Дискутовано је и о ограничењима, сложеностима, како временским тако и просторним, у сврху лакшег одабира алгоритма и поступка у конкретним применама и апликацијама.“ – закључује Ђорђе у свом раду.

3574-diplomirao-dhorde-jovanovic