Дипломирао Игор Меденица

Игор Меденица, студент РАФ-а, дипломирао је ове недеље на тему Реализација wifi модула за примену у домаћинству. Одбрани су присуствовали ментор, др Милош Јовановић, и Душан Вујошевић, члан комисије.

„У овом раду је приказана успешна реализација даљинске контроле осветљења у домаћинству путем бежичних комуникација. Треба напоменути да предложено решење, поред хардверске верификације, представља и основу за даља унапређења у систему паметних кућа. Решење је једноставно, јефтино, могућа је минијатуризација и даља надградња.“ – истиче Меденица у свом раду.

3860-diplomirao-igor-medenica