Дипломирао Предраг Керчов

Предраг Керчов је дипломирао на Рачунарском факултету, бранећи рад на тему „Рачунарско решавање игре Судоку“. Одбрани је поред ментора, др Јелене Васиљевић, и др Душана Тошића, члана комисије, присуствовала и публика.

„Највећи изазов у изради овог рада било је истраживање и разумевање радова написаних на ову тему, као и сличних тема које се подударају. Потребан је висок ниво концентрације и упорности ради савладавања неких текстова, а понекад и виши ниво математичког образовања ради разумевања неких тврдњи и ставова изнешених у њима. Јасно је да је Судоку врло популарна игра, те је њено истраживање у свету у порасту.“ – закључује Керчов у свом раду.

3831-diplomirao-predrag-kercov