Мастер рад Милош Кајтез

Студент Милош Кајтез је одбранио мастер рад на тему Аутономна возила: почетак и примена роботизованих возила у саобраћају. Одбрани су присуствовали ментор Јелена Васиљевић и члан комисије, Милош Јовановић.

„Роботика се бави интелигентним агентима који манипулишу физичким светом, самим тим и аутономна возила као део тога поседују све карактеристике робота, као што су специјализовани роботски хардвер за аутономна возила и софтвер који омогућава да сва технолошка решења функионишу у складу као целина, из разлога јер има директног утицаја на човечанство у будућности.  Кључна софтверска архитектура за аутономна возила јесте као што је поменуто проточна архитектура која могућава и обезбеђује функционисање возила као када човек размишља о свом кретању. Архитектура обрађује податке паралелно у једном низу модула, који обрађују опажању, моделирању, планирању, управљању и роботским интерфејсима.“ – закључује Милош у свом раду.

3678-master-rad-milos-kajtez