Одбрана мастер рада – Ивица Миловановић

Студент Ивица Миловановић одбранио је данас мастер рад на РАФ-у на тему „Функционално програмирање u Swift jeziku“. Одбрани су присуствовали ментор рада др Душан Тошић и члан комисије, др Драган Урошевић, као и бројни гости.

„Резултати овог рада показују погодност Swift језика за једноставну имплементацију и коришћење различитих функционалних техника и апстракција. С обзиром на то да је Swift потпуно нови језик, чије спецификације још увек нису потпуно одређене, остаје отворено питање у којој мери и како ове и сличне технике из традиционалних функционалних језика треба примењивати у продукцијском коду.“– закључује Ивица у свом раду.

3597-odbrana-master-rada-ivica-milovanovic