Дипломирао Дејан Јовановић

Студент Дејан Јовановић је 11.05.2017. на РАФ-у одбранио свој дипломски рад на тему Апликативно оријентисани дистрибутери саобраћаја пред ментором др Ђорђем Бабићем и др Душаном Вујошевићем, чланом комисије.
„Из рада се може закључити да доношење одлуке који дистрибутер саобраћаја купити (софтверско решење или хардверско) и како га конфигурисати зависи од целог OSI модела, свих 7 слојева. Овим радом је показано да ни једно решење не може бити савршено, већ колико је могуће прилагођено пословној логици и систему у који се смешта дистрибутер саобраћаја. „ – закључио је Дејан.
Фотографије са одбране погледајте овде.

4338-diplomirao-dejan-jovanovic