Докторска дисертација – Селена Вукотић

Научно-наставно веће Рачунарског факултета у Београду обавештава научну и стручну јавност да је на увид доступна докторска дисертација кандидата Селене Вукотић, под називом Здружена детекција и класификација OFDM сигнала на бази цикличних обележја и скривених Марковљевих модела.  Дисертација се налази у библиотеци Рачунарског факултета и у репозиторијуму Универзитета Унион и доступна је за јавност до 25. маја 2018. године.
Селена Вукотић је завршила основне студије на Електротехничком факултету у Београду 2008. године, а мастер диплому стекла на Електотехничком факултету 2009. године. На Рачунарском факултету је у сталном радном односу од 2012. године.

4837-doktorska-disertacija-selena-vukotic