Именован нови декан Рачунарског факултета

За декана Рачунарског факултета у наредном трогодишњем периоду именован је професор др Стеван Милинковић. Новог декана су тајним гласањем изабрали чланови Наставног већа, а ту одлуку је потом потврдио Савет Факултета.

Др Стеван Милинковић је редовни професор и запослен је на Рачунарском факултету од његовог оснивања.

5018-imenovan-novi-dekan-racunarskog-fakulteta