Студент Богдан Бакарец одбранио је дипломски рад на тему „Имплементација MARC парсера коришћењем парсер комбинатора“

Студент Рачунарског факултета Богдан Бакарец је 24. септембра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Имплементација MARC парсера коришћењем парсер комбинатора пред комисијом коју су чинили: ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Драган Урошевић.
„У рачунарству, парсирање текста представља процес анализе низа симбола, придржавајући се правила одређених неком формалном граматиком. То је техника која се често користи у рачунарству, и најпотребнија је за писање компајлера и интерпретера програмских језика. Поред овога, потреба за парсерима се јавља у ситуацијама када је потребно проверити припадност неког текстуалног записа жељеном формату. Парсер представља софтверску компоненту која као улаз прима неке податке (најчешће текст) на основу којих креира структуру података са неком хијерархијском сутрктуром (најчешће ова структура представља стабло парсирања или апстрактно синтаксно стабло). Циљ овог рада јесте опис имплементације парсера за библиографске MARC формате, коришћењем технике парсер комбинатора. У контексту парсер комбинатора, парсер посматрамо као функцију која као аргумент прихвата стринг и као повратну вредност даје неку структуру података. Парсер комбинатор представља неку врсту агрегације више различитих парсера на основу које се креира нови парсер“ – наведено је у уводу.
„За парсирање је наменски одабран програмски језик Haskell због концепта лење евалуације који је погодан за коришћење парсер комбинатора. Парсер комбинатори нам омогућавају да на врло једноставан начин креирамо комплексан парсер комбиновањем и простим слагањем једноставних функција које представљају основне парсере, попут парсера за једно слово или цифру. Такође, парсер комбинатори у Haskell-у су врло једноставни за коришћење и разумевање са аспекта програмског кода јер подсећају на императивну програмску парадигму. Са друге стране, парсер комбинатори имају и своје мане, од којих је главна лошија комплексност извршавања у најбољем случају у односу на парсер генераторе. Даљи рад би могао да обухвати и креирање веб сервиса од нашег алата, који би служио за интеграцију са неким постојећим системом за снимање и читање MARC записа из база података. Поред овога, пожељно би било осмислити и начин на који би се подржало позивање вишеструких промена над MARC записима одједном, попут уланчавања операција, како би се унапредио тренутни систем где је могуће вршити само једну измену при коришћењу апликације.“ – закључио је Богдан.
Фотографије са одбране налазе се у галерији. 

5953-student-bogdan-bakarec-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-implementacija-xa-marc-xa-parsera-koriscenjem-parser-kombinatora