Студенткиња Милица Бакић одбранила је дипломски рад на тему „Имплементација веб апликације за упис студената“

Студенткиња Рачунарског факултета Милица Бакић је у среду, 9. новембра 2022. године одбранила дипломски рад на тему Имплементација веб апликације за упис студената пред комисијом коју су чинили ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Немања Радосављевић.

У уводу свог рада Милица је истакала следеће:

Сваке године факултети врше упис студената како академских тако и струковних студија. Цео поступак са собом повлачи припремање потребне документације, али и попуњавање различитих образаца при чему се многа питања у поменутим упитницима понављају. Почетак сваког обрасца везана су за опште информације о студенту који уписује нову годину на факултету, а затим следе и питања која представљају суштину самог упитника. Тако попуњени обрасци имају доста редудантних података који након тога бивају, углавном, ручно прекуцани од стране запослених у студентској служби. У најбољем случају, студенти попуњавају различите онлине форме, али које због своје природе носе понављајућа питања како би се на валидан начин установио идентитет студента.

У раду је представљена апликација која за циљ има да аутоматизује процес уписа студената на више године студија. Коришћењем овакве апликације и студентима и запосленима у студентској служби задатак може бити поприлично олакшан. Студенти више не попуњавају редудантне информације с обзиром да се подаци о њима већ памте у систему, а студентска служба сада на једном месту може да има све податке везано за упис једног студента.


У раду је изложена имплементација израде веб апликације за упис студента и представљене су технологије које су се користиле. Изглед корисничког интерфејса тј. саме форме у оквиру страница дизајниране су тако да личе на обрасце које студенти сваке година попуњавају. На тај начин, не постоји корак прилагођавања нити подучавања како форме треба попунити. Сам процес уписивања године је сада аутоматизован.

Spring Boot се показао као добар избор за израду серверске стране веб апликације, јер има подршку за једноставно и брзо испоручивање апликације што га чини једним од најкоришћенијих радних оквира за програмски језик Java. Сама Java погодна је за израду апликација оваквог типа с обзиром да програмеру даје мноштво библиотека на коришћење. Када је реч о Angularu, због своје једноставности и могућег комбинавања са другим језицима и алатима (Typescript, CSS, HTML, HTTP, JSON…) заузима чак пето место у првих десет најкоришћенијих веб радних оквира. – закључила је Милица.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.