Студент Вељко Пернар одбранио је дипломски рад на тему „Дистрибуиране трансакције и Saga патерн у микросервисима“

Студент Рачунарског факултета Вељко Пернар је у петак, 1. септембра 2023. године одбранио дипломски рад на тему Дистрибуиране трансакције и Saga патерн у микросервисима пред комисијом коју су чинили ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Милош Раденковић.


У уводу свог рада Вељко је истакао следеће:


У ери модерног софтверског инжењерства, приступи развоју апликација су еволуирали како би се ефикасно суочили са све већим захтевима комплексних система. У том контексту, концепт микросервисне архитектуре је изникао као одговор на потребу за раздвајањем монолитних апликација на мање, независне компоненте које се називају микросервисима. Овај приступ доноси бројне предности као што су боља скалабилност, независно развијање и брже итерације, али истовремено за собом носи бројне изазове.

Овај рад истражује кључне концепте дистрибуираних трансакција у микросервисној архитектури, фокусирајући се на Saga патерн. Кроз анализу ових приступа, разматрамо како решити проблем координације и конзистентности трансакција у миркосервисном окружењу. Додатно ће бити објашњени концепти ACID (акроним: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) и BASE (акроним: Basically Available, Soft State, Eventually Consistent) како би се боље разумели основни принципи трансакција и њихову применљивост у различитим контекстима.


Навођењем разлика између микросервисне и монолитне архитектуре указана је потреба за новим приступима управљања трансакцијама у микросервисном окружењу. Док монолитне апликације имају инхерентну предност коришћења ACID трансакција, микросервиси се суочавају са изазовима у погледу одржавања конзистентности података и трансакција преко више независних сервиса.

Теоријска основа трансакција, укључујући концепте ACID и BASE, указује на компромис између конзистентности и доступности који се мора постићи у дистрибуираним окружењима. – закључио је Вељко.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.