Акредитација и дозвола за рад - 2020/2021.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање, у процесу новог циклуса акредитације (реакредитације) 2020/2021. године, Рачунарски факултет акредитовао је 13 студијских програма у три поља (природно-математичко, техничко-технолошко и уметничко). 

Студијски програми Природно-математичко поље Техничко-технолошко поље Уметничко поље
Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче
Основне струковне студије     Информационе технологије Струковни инжењер информационих технологија и система    
Основне академске студије Рачунарске науке Дипломирани информатичар Рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства Мултимедијални дизајн Дипломирани дизајнер
Мастер академске студије Рачунарске науке Мастер информатичар Рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства Мултимедијални дизајн Мастер дизајнер
Master in Computational Finance
Master in Computer Science - Computational Finance Софтверско инжењерство Мастер инжењер софтвера
Информациони системи Мастер инжењер информационих система
Докторске студије Рачунарске науке Доктор наука – рачунарске науке Рачунарско инжењерство Доктор наука – електротехника и рачунарство Мултимедијални дизајн  Доктор уметности - примењене уметности и дизајн 

 

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2020/2021.

 

АКРЕДИТАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА КАО НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ:

 

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН: