Припремна настава и пријемни испит – Основне академске студије

Рачунарске науке, Софтверско инжењерство и Рачунарско инжењерство

Пријемни испит

Полаже се пријемни испит из математике и информатике.

Пријемни испит из математике: 15. јун 2024. од 10h до 13h.

Пријемни испит из информатике: 16. јун 2024. од 10h до 12h.

Упис кандидата који су положили пријемни испит: 18. јун – 21. jун 2024.

Пријемни испит се састоји од изабраних задатака из Збирке задатака из математике и онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике.

Припремна настава

Припремна настава је намењена свима који желе да успешно положе пријемни испит за упис на Рачунарски факултет, али и осталим заинтересованима који желе да се припреме за пријемни испит на сличним факултетима.

1. Математика

Почиње 24. фебруара и траје до 27. априла 2024. године, а одржаваће се суботом од 10 до 13 часова (3 часа). Укупан фонд часова је 30.

Убрзана припремна настава из математике се одржава од 3. до 14. јуна 2024. године, 3 часа дневно.

Настава се одржава у центру Београда, у учионицама Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6, VI спрат.

Садржај

Припремна настава из предмета математика припремљена је на основу текућег градива које се изучава у средњим школама, и укључује следеће области:

 • Бројевни и алгебарски изрази,
 • Комплексни бројеви,
 • Полиноми,
 • Квадратне једначине и неједначине,
 • Квадратна функција,
 • Ирационалне неједначине,
 • Експоненцијалне једначине и неједначине,
 • Логаритми, логаритамске једначине и неједначине,
 • Тригонометрија, примене у геометрији, тригонометријске једначине и неједначине,
 • Функције,
 • Пропорционалност и процентни рачун,
 • Аналитичка геометрија у равни,
 • Планиметрија,
 • Стереометрија.

Литература

Користи се Збирка задатака из математике за пријемни испит на Рачунарском факултету.

2. Информатика

Припремна настава из информатике се одржава онлајн. Приступ материјалима и задацима омогућен је од 1. октобра 2023. до 16. јуна 2024. године на адреси: http://learning.raf.edu.rs/.

Садржај

Припремна настава из предмета информатика, због различитости образовних програма у средњим школама, представља оптималну комбинацију знања из следећих области:

Бројевни системи,

Алгоритми и блок дијаграми,

Оперативни систем, Office, Internet, Web.

У наведеном периоду полазницима је омогућен неограничен приступ онлајн лекцијама, видео материјалима, задацима, решењима задатака и тестовима који симулирају пријемни испит и припремају полазника да га успешно положи. Током трајања припремне наставе предавач је доступан кандидатима за сва питања и консултације.

Цена припремне наставе и пријемног испита

 • Цена припремне наставе из математике износи 5.000 динара, а у цену је урачунато 30 часова из математике и Збирка задатака из математике. Цена припремне наставе из информатике износи 5.000 динара и укључује коришћење онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике у наведеном периоду.
 • Цена полагања пријемног испита износи 4.000 динара.

Све уплате за припремну наставу до 31.12.2023. године укључују бесплатан пријемни испит.

Пријављивање за припремну наставу и пријемни испит може се обавити онлајн, телефоном или лично у секретаријату факултета.

Најкасније два дана пре полагања пријемног испита потребно је секретаријату факултета доставити неоверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе.
Такође, документа (скенирана) можете послати мејлом на sekretarijat @ raf.edu.rs.

За додатне информације о студијским програмима, припремној настави, пријемном испиту и упису на Рачунарски факултет можете контактирати секретаријат факултета на телефон: 011 26 27 613, e-mail: sekretarijat @ raf.rs или доћи лично на адресу Трг републике 5, V спрат.

Пример уплатнице

1 thought on “Припремна настава и пријемни испит – Основне академске студије”

Comments are closed.

3199-pripremna-nastava-i-prijemni-ispit-1