Akreditacija

Akreditacija i dozvola za rad – 2009.

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (IV ciklus) Nacionalog saveta za visoko obrazovanje, Računarski fakultet, Univerzitet Union, uspešno je završio proces akreditacije i dobio dozvolu za rad. Akreditovano je svih sedam studijskih programa u dva polja – prirodno-matematičko i tehničko-tehnološko polje – u svim nivoima studija.

Studijski programiPrirodno-matematičko poljeTehničko-tehnološko polje
Naziv studijskog programaZvanje koje se stičeNaziv studijskog programaZvanje koje se stiče
Osnovne strukovne studije  Informacione tehnologijeStrukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
Osnovne akademske studijeRačunarske naukeDiplomirani informatičarRačunarske mreže i komunikacijeDiplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Diplomske akademske – master studijeInteligentni sistemiMaster informatičarRačunarske komunikacijeMaster inženjer elektrotehnike i računarstva
Doktorske studijeAlgoritmi, kombinatorika, optimizacijaDoktor nauka – računarske naukeObrada signala u telekomunikacijamaDoktor nauka – elektrotehnika i računarstvo

AKREDITACIJA I DOZVOLA ZA RAD FAKULTETA:

AKREDITACIJA RAČUNARSKOG FAKULTETA KAO NAUČNO ISTRAŽIVAČKE USTANOVE

AKREDITACIJA I DOZVOLA ZA RAD UNIVERZITETA UNION:

1802-akreditacija-i-dozvola-za-rad-2009