13. januar

1874.

Patentni zavod SAD izdaje patent za Spaldingovu mašinu za sabiranje (Spalding Adding Machine). Preteče kalkulatora i računara, mehaničke mašine za sabiranje mogle su da vrše jednostavnu aritmetiku i bile su popularne u poslovnom svetu dok ih tokom 1960-ih nisu istisnuli računari.

Datum - mesec: 1

Datum - dan: 13

2708-13-januar