15. јул 1928.

15. јул 1928.

Машина ENIGMA кодира прву поруку. Једноставна немачка машина димензије преносиве пицаће машине, ENIGMA је омогућавала безбедну комуникацију процесом у којем су куцана слова замењивана шифрираним текстом који се приказивао паљењем сијалица. Шифра је била симетрична па се уношењем текста шифре у другу ENIGMA машину добијала првобитна порука. Безбедност се добијала низом ротора и каблова чији распоред је претходно договорен. ENIGMA је много коришћена у немачкој војсци током Другог светског рата за преношење борбених планова и других тајних информација. Међутим, већ децембра 1941, британски разбијачи шифара су успели да дешифрују ту шифру, па су успевали редовно да читају већину саобраћаја са ENIGMAе. Једна машина ENIGMA{xа/} изложена је у центру The Computer Museum History.

Датум - месец: 7

Датум - дан: 15

2235-15-jul-1928