15. jul 1928.

15. jul 1928.

Mašina ENIGMA kodira prvu poruku. Jednostavna nemačka mašina dimenzije prenosive picaće mašine, ENIGMA je omogućavala bezbednu komunikaciju procesom u kojem su kucana slova zamenjivana šifriranim tekstom koji se prikazivao paljenjem sijalica. Šifra je bila simetrična pa se unošenjem teksta šifre u drugu ENIGMA mašinu dobijala prvobitna poruka. Bezbednost se dobijala nizom rotora i kablova čiji raspored je prethodno dogovoren. ENIGMA je mnogo korišćena u nemačkoj vojsci tokom Drugog svetskog rata za prenošenje borbenih planova i drugih tajnih informacija. Međutim, već decembra 1941, britanski razbijači šifara su uspeli da dešifruju tu šifru, pa su uspevali redovno da čitaju većinu saobraćaja sa ENIGMAe. Jedna mašina ENIGMA{xa/} izložena je u centru The Computer Museum History.

Datum - mesec: 7

Datum - dan: 15

2235-15-jul-1928