16. фебруар

1946.

Званична свечаност посвећивања имала је за циљ да докаже водећу улогу школе Moore у пољу електронских дигиталних рачунара и далековидост армије у финансирању тог пројекта.

Шест недеља након свечаности посвећивања, Екерт (Eckert) и Мокли (Mauchly) су напустили школу Moore. Пошто нису пристајали да препусте своја патентна права EDVAC-у, школа Moore је сматрала да њихова веза са универзитетом мора да се прекине.

Датум - месец: 2

Датум - дан: 16

2742-16-februar