18.јануар

1938.

Џејмс Брајс (J.W. Bryce) пише меморandум којим се озваничава IBM-ово развијање рачунарске машине за Harvard: Harvard Mark I, који је довршен 1944. Harvard Mark I био је прва довршена потпуно аутоматизована машина, а могао је да израчуна три сабирања или одузимања у секунди; његова меморија је могла да чува 72 броја. У њему је употребљено неколико значајних изума Џејмса Брајса—множење велике брзине, дељење, унакрсно сабирање, као и приказ резултата.

Датум - месец: 1

Датум - дан: 18

2713-18-januar