18.januar

1938.

Džejms Brajs (J.W. Bryce) piše memorandum kojim se ozvaničava IBM-ovo razvijanje računarske mašine za Harvard: Harvard Mark I, koji je dovršen 1944. Harvard Mark I bio je prva dovršena potpuno automatizovana mašina, a mogao je da izračuna tri sabiranja ili oduzimanja u sekundi; njegova memorija je mogla da čuva 72 broja. U njemu je upotrebljeno nekoliko značajnih izuma Džejmsa Brajsa—množenje velike brzine, deljenje, unakrsno sabiranje, kao i prikaz rezultata.

Datum - mesec: 1

Datum - dan: 18

2713-18-januar