1. децембар

1941.

Др. Федерико Фагин рођен је у Вићенци, у Италији. Дипломирао је на Индустријском институту у Вићенци 1960. године, а физику докторирао на универзитету у Падови 1965. 1968. долази у SAD и запошљава се у компанији Fairchild где ради на развоју оригиналне ’’silicon gate’’ технологије. Пројекат 4004 доводи га у Intel 1970. 1974. године оснива компанију Zilog, Inc. која је производила чипове савременог дизајна за индустрију пресоналних рачунара. Учествовао је у оснивању фирми Cygnet Technologies и Synaptics, Inc. у којој је тренутно председник. Добитник је награда Marconi Fellowship и IEEE W. Wallace McDowell.

Датум - месец: 12

Датум - дан: 1

2667-1-decembar