24.октобар

24. октобар 1922.

Вернер Букхолз је био део тима који је развио IBM 701. Он је први употребио термин бајт како би описао секвенцу од осам бита. Касније, 50-их година, бајт се користио да опише шестобитне информације. Букхолз је описао бајт као групу бита потребних за опис карактера или број који се паралелно преноси у комуникационом каналу.

Датум - месец: 10

Датум - дан: 23

3152-24-oktobar