26. maj 1995.

26. maj 1995.

Shvatajući da je njegova kompanija propustila voz u procenama uticaja i popularnosti Interneta, izvršni direktor korporacije Microsoft Bil Gejts (Bill Gates) je objavio belešku sa naslovom, „Plimski talas Interneta“ (Internet Tidal Wave), koja je označila obnovljeno fokusiranje kompanije na tu oblast. U toj belešci, Gejts izjavljuje da je Internet „najvažniji pojedinačni razvoj“ od IBM-ovog personalnog računara – razvoj kojem on dodeljuje „najveći nivo značaja“.

Datum - mesec: 5

Datum - dan: 26

2176-26-maj-1995