29. септембар 1994.

29. септембар 1994.

Програмери запослени у компанији Sun Microsystems приказали су прототип HotJava-е својим руководиоцима. HotJava је покушала да постави нову Санову платформу као стандард на WЕB-у. Java базира свој концепт на универзалности, односно да програми који су написани на овом језику могу да се извршавају на свим рачунарима, мобилним телефонима, телевизорима, итд.

Датум - месец: 9

Датум - дан: 28

2892-29-septembar-1994