9. avgust 1927.

9. avgust 1927.

Rodio se Marvin Minski (Minsky) koji je dao brojne velike doprinose računarskoj nauci u domenima veštačke inteligencije (Artificial Intelligence AI), kognitivne psihologije, matematike, računarske lingvistike, robotike i optike. Godine 1987, Minski je napisao prekretničku knjigu “Društvo uma” (The Society of Mind), u kojoj se izlaže stav da je se ljudska svest i procesi mišljenja mogu razložiti u niz individualnih agenata koji obavljaju osnovne funkcije. Minski je magistrirao i doktorirao matematiku na Harvard-u, odnosno Princetonu. Napravio je SNARC, prvi neuralni mrežni simulator. Ostali pronalasci su mu mehaničke ruke i drugi robotski uređaji, konfokalni skenirajući mikroskop, sintisajzer Muse za muzičke varijacije (sa Edom Fredkinom) i prva LOGO “kornjača” (sa Sejmurom Papertom). Zadnjih godina pokušava da shvati veze između računara i ljudskog razmišljanja.

Datum - mesec: 8

Datum - dan: 9

2293-9-avgust-1927