Google i NASA koriste kvantum računare

Potpisivanjem 7-godišnjeg dogovora sa proizvođačem kvantum računara D-Wave, Google i NASA nastavljaju testiranje kvantum računara i ulaze u nov sporazum da rade sa nizom ažuriranih sistema. D-Wave Systems, kompanija za kvantum računare sa sedištem u Barnabiju (Burnaby, British Columbia), objavljuje da je potpisala dogovor da instalira niz D-Wave sistema u NASA istraživačkom centru Ames Research Center u Mofet Fildu (Moffett Field, California). NASA i Google su takođe potvrdili ovaj dogovor.

NASA i udruženje za istraživanje svemira USRA (Universities Space Research Association) sarađuju na ovom projektu, koji je usredsređen na unapređenje veštačke inteligencije i mašinskog obučavanja.

Kako se budu razvijale nove D-Wave kvantum mašine, one će se sukcesivno instalirati u centru Ames tokom sledećih sedam godina, tvrdi ova kompanija. Još 2013, kada je Google objavio lansiranje svoje laboratorije za kvantum veštačku inteligenciju (Quantum Artificial Intelligence Lab), kompanija je rekla da će koristiti kvantum računare za rešavanje nekih od najizazovnijih problema računarske nauke, pogotovo u području mašinskog obučavanja.

“Ako hoćemo da lečimo bolesti, potrebni su nam bolji modeli njihovog razvijanja”, pisao je Hartmut Neven, u to vreme direktor inženjeringa u Googleu. “Ako hoćemo da pravimo efikasne politike zaštite životne sredine, potrebni su nam bolji modeli onoga što se dešava sa našom klimom. A ako hoćemo da pravimo korisniju mašinu za pretraživanje, moramo bolje da razumemo postavljena pitanja i ono što postoji na Vebu da bismo pronašli najbolji odgovor”.
Tokom protekle dve godine, naučnici iz Google, NASA i USRA radili su sa sistemom D-Wave Two od 500-kjubita, koji je takođe instaliran u centru Ames.

“Istraživanjem NASA Ames, nadamo se da dokažemo da kvantum računarstvo i kvantum algoritmi mogu jednog dana drastično da unaprede naše mogućnosti rešavanja teških problema optimizacije za misije u vazduhoplovstvu, za nauku o Zemlji i svemiru i za istraživanja svemira”, kaže Judžin Tu (Eugene Tu), direktor istraživačkog centra Ames u jednoj izjavi. “Raspoloživost sve moćnijih kvantum sistema je ključni faktor za postizanje tih ciljeva, a sada je u toku rad sa najnovijom tehnologijom D-Wave”. Bilo je mnogo uzbuđenja oko koncepta kvantnog računarstva. Računarski naučnici i fizičari uglavnom smatraju da bi kvantum mašina mogla daleko da prevaziđe vrhunske klasične superračunare u veoma složenim izračunavanjima. Kvantum računari bi, na primer, mogli da rade na problemima koji uključuju pretraživanje velikih skupova podataka ili obavljanje masivnih izračunavanja.

Razlika je u tome kako funkcionišu te dve vrste mašina. Klasični računari koriste bitove – jedinice i nule – i vrše izračunavanja na uredan, linearan način. Kvantum računar koristi takozvane kjubite (qubit), koji, umesto da budu jedinica ili nula, mogu da budu i jedinica i nula, što omogućava širok spektar mogućnosti.
Zbog ovih mogućnosti, kvantum mašina je u stanju istovremeno da obradi sve opcije jednog izračuna, pa je tako mnogo brža od klasičnog računara.

Neki naučnici izražavaju sumnju da je D-Wave, ili bilo koja kompanija, napravila funkcionalan kvantum računar. Neki u ovom polju smatraju da će proći 50 godina dok se ne razvije prava kvantum mašina. Vern Braunel (Vern Brownell), izvršni ditektor D-Wave se očigledno ne slaže i kaže da njegova kompanija radi na nekoliko generacija kvantum računara.

“Novi sporazum [sa NASA i Google] je najveća porudžbina u istoriji D-Wave, i ona ukazuje na značaj kvantnog računarstva u razvoju kompanije ka rešavanju problema koji su teški čak i za najveće super računare”, rekao je Braunel u svojoj izjavi. “Mi visoko cenimo posvećenost naših partnera prema D-Wave i našoj tehnologiji, pa smo uzbuđeni potencijalnim korišćenjem naših sistema za mašinsko obučavanje i za složene probleme optimizacije”.

3905-xa-google-xa-i-xa-nasa-xa-koriste-kvantum-racunare