Cookies (kolaćići)

Često se dešava da prilikom pretraživanja sajtova budemo upitani da li prihvatamo kolačiće (cookies). Iako im je naziv sladak, mnogi su u nedoumici da li ih prihvatiti ili ne, šta su oni zapravo, kako nam mogu služiti i da li nam mogu nauditi.

Kada navedemo URL, uniformni lokator resursa (uniform resource locator), neke veb lokacije, pretraživač proverava da li se u određenom direktorijumu, a to je obično c:windowscookies, nalazi takozvani kolačić koji je pridružen tom URL-u. Cookies je mala, jednostavna tekstualna datoteka koju možemo pročitati običnim editorom, recimo Windows Notepad-om. Na slici možete videti izgled jednok cookies-a otvorenog u Notepad-u.

cookies

Ako pretraživač pronađe cookies za tu lokaciju, pored navedenog URL-a šalje veb serveru i informacije iz cookies-a. Ako ga ne pronađe, on veb lokaciji šalje samo zahtev za njenom matičnom stranom. Ako veb lokacija ne dobije nikakve informacije iz cookies-a, ona formira jedinstveni ID broj u bazi podataka i šalje ga pretraživaču. Pretraživač zatim stvara datoteku cookies-a koja sadrži ovaj ID broj. Cookies može sadržati druge informacije, npr. datum isteka, broj poseta lokaciji i dr. Međutim sadržaj cookies-a je uglavnom nerazumljiv za sve koji ne znaju koje informacije se tamo beleže. Veb server može promeniti ili dodati nove informacije pri svakom sledećem pristupu nekoj veb strani. U cookies-u se ne čuvaju sve informacije, samo one koje veb server pošalje pretraživaču. Veb lokacija može neke informacije, recimo broj kreditne kartice, šifrovati i čuvati u svojoj bazi podataka, a prilikom svake naredne posete toj veb lokaciji, ona prepoznaje ID broj u cookies-u i koristi informacije iz svoje baze podataka radi automatizacije operacija, npr. elektronske kupovine, popunjavanje formulara itd.

Dakle, cookies je samo datoteka, nije program i ne može beležiti operacije računara ili to koje strane posećujemo, ne može otkriti naše lične informacije ili dokumenta na računaru već služi toliko da nam olakša i ubrza pristup veb strani. Ukoliko ste do sada bili zabrinuti, nema više razloga za tim a skeptici mogu slobodno obrisati sve cookies-e na sistemu i odrekli bi se samo pogodnosti automatskog prijavljivanja, lakše elektronske kupovine i sličnog.

4133-cookies-kolacici