Šta je SEO? (II deo)

Sadržaj i faktori uspeha u mašini za pretraživanje

Sadržaj je glavna stvar. Tu izjavu ćete da čujete uvek kada je reč o uspehu SEO optimizacije. Zaista, to je razlog da Tabela periodnog sistema faktora SEO uspeha počinje od “elemenata” sadržaja, a prvi element se odnosi na kvalitet sadržaja. Neka vam sadržaj bude kako treba i već ste postavili solidnu osnovu koja će podržavati sve vaše ostale SEO napore.

Kvalitet sadržaja ( Cq: Content Quality)

cqPre svega ostalog, da li proizvodite kvalitetan sadržaj? Ako nešto prodajete, da li pravite više od proste brošure sa istim informacijama koje se mogu naći na stotinama drugih sajtova?

Da li dajete ljudima razlog da čitanju vaših stranica posvete više od par sekundi?

Da li posetiocima dajete nešto zaista vredno, nešto suštinsko, jedinstveno, drugačije, korisno i nešto što neće pronaći na drugom mestu?

To su samo neka od pitanja koja treba da postavite sebi kada procenjujete da li proizvodite kvalitetan sadržaj. To nije mesto za štednju pošto je to kamen temeljac od kojeg zavise skoro svi ostali faktori.

Istraživanje sadržaja/Istraživanje ključnih reči (Cr: Content ReSearch / Keyword ReSearch)

crMožda je dobro istraživanje ključnih reči najvažniji SEO faktor posle pravljenja dobrog sadržaja. Postoje raznovrsne alatke pomoću kojih ćete otkriti specifične načine na koje ljude traže vaš sadržaj.

Onda treba da pravite sadržaj pomoću tih ključnih reči, stvarnih termina koje ljudi koriste za pretraživanje, da biste proizveli sadržaj koji zaista predstavlja “odgovor” na taj upit.

Na primer, stranica o “izbegavanju melanoma” možda u opisu načina za sprečavanje raka kože koristi stručni žargon. Ali mašina za pretraživanje će možda preskočiti tu stranicu, ili je neće visoko rangirati ako ljudi u stvari traže “rak kože saveti za izbegavanje”. Vaš sadržaj treba da bude napisan pravim ‘jezikom’ – jezikom koji prilikom pretraživanja koristi vaš kupac ili korisnik.

Sadržaj – reči/ Korišćenje ključnih reči (Cw: Content Words / Use Of Keywords)

cwPošto ste istražili ključne reči (to ste obavili, zar ne?), da li ste zaista upotrebili te reči u svom sadržaju? Ili ako ste već napravili kvalitetan sadržaj pre ovog istraživanja, možda je vreme da pregledate taj materijal i malo ga preuredite.

Zaključak, ako hoćete da se vaša stranica pojavi kad se traže određene reči, pametno je da te reči i upotrebite u svom tekstu.

Koliko često? Svaku reč koju želite da se pronađe ponovite bar pet puta, ili za najbolje rezultate težite gustini ključnih reči od 2,45%.

Ne ne ne, to je bio vic! Ne postoji precizan broj ponavljanja. Mada “gustina ključnih reči” zvuči kao naučni izraz, čak kad biste pogodili neki izvikani “idealan” procenat, to vam apsolutno ništa ne bi garantovalo.

Samo koristite zdrav razum . Razmislite o rečima za koje želite da bude pronađena vaša stranica, reči za koje osećate da su relevantne na osnovu istraživanja ključnih reči. Onda ih koriste prirodno na stranici. Ako kod drugog i sledećih pominjanja često prelazite na zamenicu, možda je bolje da tu i tamo ponovo koristite samu imenicu, a ne zamenicu.

Privlačnost sadržaja (Ce: Content Engagement)

ceKvalitetan sadržaj bi trebalo da dovede do značajne interakcije sa korisnicima. Mašine za pretraživanje mogu pokušati da izmere tu interakciju – privlačnost – na raznovrsne načine.

Na primer, koliko vremena se korisnici zadržavaju na vašoj stranici? Da li su tražili, kliknuli na vašu ponudu ali zatim odmah “odskočili” nazad na rezultate i probali nešto drugo? Mašine za pretraživanje mogu da izmere to “odbijajuće” ponašanje i ono može da bude znak da vaš sadržaj nije privlačan.

I obratno, da li ljudi provode relativno duže vreme pregledajući vaš sadržaj, u odnosu na sličan sadržaj sa drugih sajtova? To merenje “vremena na sajtu” je drugo merilo privlačnosti koju mašine za pretraživanje mogu da izmere a zatim koriste za procenjivanje relativne vrednosti sadržaja.

Društvene aktivnosti kao što su komentari, deljenje i “lajkovi” predstavljaju još jedan način kojim se može meriti privlačnost.To ćemo detaljnije obraditi u Društvenom odeljku ovog vodiča.

Mašine za pretraživanje su obično vešte u korišćenju merenja privlačnosti, ali manje u definisanju tih metrika. Međutim, mi verujemo da se privlačnost meri i koristi za ocenjivanje rezultata pretraživanja.

Svežina sadržaja (Cf: Content Freshness)

cfMašine za pretraživanje vole nove sadržaje. Na to obično mislimo kada kažemo ‘sveže’.

Zato ne možete svakog dana da ažurirate svoje stranice (ili datum objavljivanja ) misleći da će one tako postati ‘ sveže’ i verovatnije se bolje rangirati. Niti je rešenje da stalno dodajete nove stranice, samo da biste imali nove stranice, misleći da tako postižete bolju svežinu.

Međutim, Google ima nešto što naziva “Query Deserved Freshness (QDF) ” (svežina zaslužena upitima). Ako neko pretraživanje iznenada postane veoma popularno u odnosu na prethodnu normalnu aktivnost, Google će na taj izraz da primeni QDF i tražiće sveže sadržaje o toj temi. Ako postoje, taj nov ili svež sadržaj dobija pojačanje u rezultatima pretraživanja.

Najbolji način da se razmišlja o tome je izraz kao što je „uragan“. Ako trenutno nema aktivnih uragana, onda će rezultati pretraživanja verovatno biti ponude državnih i statističkih sajtova. Ali ako postoji aktivan uragan, rezultati će se promeniti i mogu da sadrže priče, vesti i informacije o aktivnom uraganu.

Ako imate pravi sadržaj, o pravoj temi kada se dogodi QDF, možete uživati da danima ili nedeljama budete na vrhu rezultata. Samo budite svesni da nakon toga vaša stranica može da nazaduje u rezultatima pretraživanja. Nije da ste uradili nešto loše . To se samo istrošio podsticaj za svežinu.

Sajtovi mogu da iskoriste ovaj podsticaj na svežinu ako proizvedu relevantan sadržaj u skladu sa pulsom industrije u realnom vremenu.

HTML kôd i faktori uspeha u mašini za pretraživanje

HTML je kôd u osnovi koji se koristi za izradu veb stranica. Mašine za pretraživanje mogu da dođu do signala za rangiranje na osnovu određenih HTML elemenata. Slede neki od HTML elemenata koji su najvažniji za postizanje uspešne SEO optimizacije.

HTML oznaka naslova (Ht: HTML Title Tag)

htZamislite da ste napisali 100 različitih knjiga ali ste im svima dali jedan isti naslov. Kako bi iko znao da se one odnose na različite teme?

Zamislite da ste napisali 100 različitih knjiga, a mada su im naslovi različiti, oni nisu dovoljno opisni — možda se sastoje od samo jedne ili dve reči. I opet, kako bi iko na prvi pogled znao o čemu su te knjige?

HTML naslovi su uvek bili i još uvek su najvažniji HTML signal koji mašine za pretraživanje koriste za utvrđivanje o čemu je reč na stranici. Loši naslovi stranica su isto što i loši naslovi knjiga u prethodnim primerima. U stvari, ako se proceni da su vaši HTML naslovi loši, Google će ih promeniti.

Dakle, razmislite po čemu biste želeli da se vaša stranica pronađe, na osnovu istraživanja ključnih reči koje ste već obavili. Onda napravite jedinstvene opisne naslove za sve svoje stranice.

Oznaka “meta” opisa podataka (Hd: The “meta” Description Tag)

hdOznaka “meta” opisa, jedan od najstarijih podržanih HTML elemenata, omogućava vam da predložite kako biste želeli da se vaše stranice opišu u listama pretraživanja. Ako je HTML naslov ekvivalent naslova knjige, onda je “meta” opis sličan izdavačevoj pohvali na zadnjoj strani omota knjige.

SEO čistunci će tvrditi da oznaka “meta” opisa nije “faktor rangiranja” i da ona u stvari ne pomaže boljem rangiranju stranica, već da je to “faktor prikazivanja”, nešto što pomaže izgledu ako ste se već pojavili na vrhu liste pretraživanja zahvaljujući drugim faktorima.

Strogo govoreći, to je tačno. I to je jedan od razloga da smo ovo nazvali faktorima “uspeha” a ne faktorima rangiranja. Meta opis koji sadrži tražene ključne reči (podebljanim slovima) može korisniku da zapne za oko, a dobro sročen “meta” opis može da pomogne da se rezultat bolje ‘proda’ korisniku. I jedno i drugo može da dovede do dodatnih biranja vašeg sajta. U tom smislu, logično je da se oznaka “meta” opisa smatra faktorom uspeha.

Imajte na umu, to što imate oznaku “meta” opisa ne garantuje da će se vaš opis zaista i koristiti. Pretraživači mogu da naprave drugačiji opis na osnovu onoga što smatraju da je najbitnije za određeni upit. Ali to što ga imate vam povećava šanse da će se pojaviti ono što vi hoćete. To je vrlo lako uraditi. Pa uradite.

Oznaka zaglavlja (Hh: Header Tags)

hhOznake zaglavlja su propisan način za ukazivanje na ključne delove veb stranice. Mašine za pretraživanje ih odavno koriste kao indicije o sadržaju stranice. Ako se reči po kojima želite da vas pronađu nalaze u oznakama zaglavlja, imaćete neznatno povećane šanse da se pojavite u pretragama za te reči.

Naravno, ovo saznanje je dovelo do toga da neki ljudi preteraju. Stavljaju cele pasuse u oznake zaglavlja. To ne pomaže. Oznake zaglavlja služe za olakšano čitanje sadržaja kako za korisnike tako i za mašine za pretraživanje. Oznake zaglavlja su korisne ako odražavaju logičku strukturu (ili konture) stranice. Ako imate glavno zaglavlje, upotrebite H1 oznaku. Relevantne podnaslove treba staviti u H2 oznake. Koristite naslove prema logici pa će oni moći da pojačaju faktore rangiranja.

Strukturisani podaci (Hs: Structured Data)

hsŠta bi bilo kad biste mašini za pretraživanje mogli u njenom vlastitom “jeziku” da kažete na šta se odnosi vaša stranica? Iza scene, sajtovi mogu da koriste specifično označavanje (kôd) koji mašini za pretraživanje olakšava da shvati detalje sadržaja i strukture stranice.

Rezultat strukturisanih podataka se često pretvara u ono što se zove „bogat fragment koda“, lista pretraživanja onda ima dodatne ukrase koje ga čine još privlačnijim i korisnijim za korisnike.Najčešći bogat fragment na koji ćete naići biće verovatno kritika/rejting koji obično uključuje atraktivne ukrase.

Mada upotreba strukturisanih podatka možda nije direktan faktor rangiranja, ona je svakako faktor uspeha. Ako je sve drugo jednako, stavka sa bogatim fregmentom koda će se češće birati od one koja ga nema. A mašine za pretraživanje vole da vlasnici sajtova prihvataju strukturisane podatke, koji predstavljaju nov i lakši način da se uključe i urednici veb stranica sa manje tehničkog znanja.

Strukturisani podaci su prisutni već neko vreme u raznovrsnim oblicima. Ali u zadnje vreme su mašine za pretraživanje sa pojavom Google-ovog Knowledge Graph-a i Bing-ovog Snapshot-a počele više da se oslanjaju na njih.

Ovaj element se prvi put javlja u periodnoj tabeli i čini nam se da bi vremenom mogao da dobije na značaju.

U nastavku teksta biće reči o arhitekturi sajta i faktorima uspeha…

3126-sta-je-xa-seo-xa-xa-ii-xa-deo