Tendencije razvoja veba u 2017. godini

U poslednje vreme razvoj veba napreduje velikim koracima. Tendencije razvoja koje su bile popularne prošle godine danas se smatraju zastarelim. Korisnici imaju veću kontrolu i moć, a kompanije prilagođavaju svoje usluge potrebama korisnika koje su uglavnom nepredvidive. Navešćemo nekoliko najvećih i najznačajnijih tendencija razvoja veba u ovoj godini.

Veštačka inteligencija

Možemo reći da veštačka inteligencija upravlja savremenim svetom informacionih tehnologija zbog čega se kompanije bore da zaposle što bolje stručnjake u tom polju. Pošto su kompanije Facebook i Google prve koristile veštačku inteligenciju, danas se ona primenjuje u sve većem broju aplikacija, što je omogućilo uređajima da misle i rade slično ljudima. Osnovni primer veštačke inteligencije je prepoznavanje lica koje se najviše koristi u označavanju ljudi na fotografijama na društvenoj mreži Facebook. Najznačajniju upotrebu veštačke inteligencije pronalazimo u samostalnom funkcionisanju uređaja, dakle bez pomoći čoveka, što dovodi do povećane efikasnosti, preciznosti i poboljšanog opšteg korisničkog iskustva.

Internet stvari

Glavna suština interneta stvari je stvaranje pametnih uređaja koji će moći između sebe da komuniciraju. Već su nam dobro poznate pametne kuće u kojima se nalaze uređaji koji nam olakšavaju život i omogućavaju nam da prikupimo sve podatke koje je moguće sakupiti. Što se tiče razvoja veba, naučnici će u budućnosti verovatno raditi na razvoju aplikacija koje će nam omogućiti da uređajima u kući upravljamo na daljinu, da im omogućimo bolju komunikaciju i da izvršimo analizu podataka.

Napredak jezika JavaScript

JavaScript se sve više koristi od 2016. godine, a njegov brzi razvoj omogućava naučnicima da rade na stvaranju robota, virtuelne stvarnosti i mnogih drugih savremenih tendencija. Gramatika jezika i efikasnost pisanja programa su unapređeni zbog čega je ovaj jezik danas najpopularniji među programerima.

Generator statičkih sajtova

Generatori mogu da stvore veb sajtove od teksta koji se čuva u dokumentima umesto u bazama podataka, što skraćuje vreme učitavanja stranica, pruža bolju bezbednost i olakšava razmeštanje sadržaja i šablona.

Virtuelna stvarnost

Virtuelnu stvarnost obično povezujemo sa video igrama. Međutim, veliki igrači (kao što je Google) već su počeli da rade na izradi aplikativnog programskog interfejsa koji omogućava prelazak veštačke inteligencije na mrežu. Kao što je već rečeno, pošto je tržište je izuzetno zahtevno, ove godine se mogu pojaviti aplikacije koje će uključivati virtuelnu stvarnost (recimo, razgledanje nekretnina). Takva inovacija postavlja korisničko iskustvo na viši nivo i predstavljaće snažnu tržišnu prednost za kompanije.

GIFOVI

Dobro nam je poznato da gifove koristimo u porukama i razgovoru da bismo ih učinili zabavnijima i uočljivijima. Programeri žele da ih unaprede upotrebu gifova i iskoriste ih u veb aplikacijama da bi se bolje povezali sa korisnicima. Video sadržaji su izuzetno popularni pošto ljudi mnogo bolje uočavaju vizuelne informacije nego tekst. Zbog toga su gifovi odličan način da se skrene pažnja i da se istovremeno prenese priča.

Softverski roboti

Već smo navikli na dosadne i staromodne softverske robote (botove), ali 2017. godina im je unela živost. Postali su personalizovaniji, dakle, prilagođeniji potrebama korisnika, što je glavna prednost na tržištu. Roboti sada reaguju slično ljudima i pružaju mnogo ličnije savete, recimo pri kupovini. Programeri pokušavaju da korisnicima stvore utisak da razgovaraju sa čovekom, a ne sa mašinom i da razgovor učine zabavnim i korisnim.

Iz svega navedenog, možemo da zaključimo da se razvoj veba kreće u skladu sa potrebama korisnika. Ipak, postoji još mnogo toga što treba istražiti i primeniti – ali kreativnost programera i dalje igra glavnu ulogu u atraktivnosti aplikacija. Najbolji savet je da treba pratiti zahteve klijenata jer svaki od njih ima svoje lične potrebe.

4491-xa-tendencije-razvoja-veba-u-2017-godini-xa