Uporedni prikaz najaktuelnijih WEB servera

Web server je informaciona tehnologija koja procesira zahteve preko HTTP-a, osnovnog mrežnog protokola koji se koristi da distribuira informacije na World Wide Web-u. Termin Web server može se odnositi na čitav računarski sistem, uređaj, ili konkretno na softver koji prihvata i nadgleda HTTP zahteve.

Istorija

1Tim Barners-Lee je 1989. godine predložio novi projekat svom poslodavcu, CERN-u, koji je za cilj imao da olakša razmenu informacija između naučnika pomoću hypertext sistema. Projekat je rezultovao tome da je Barners-Lee napisao dva programa 1990. godine: browser pod nazivom WorldWideWeb i prvi svetski web server, kasnije poznat kao CERN httpd koji se pokretao na NeXTSTEP (vrsta operativnog sistema). 2Između 1991. i 1994. godine jednostavnost i efikasnost ranijih tehnologija korišćenih za surfovanje i razmenu podataka preko WorldWideWeb-a doveli su do njihovih prebacivanja na mnoge druge različite operativne sisteme i proširenja upotrebe između naučnih organizacija i univerziteta a zatim i industrije. Godine 1994. Tim Barners-Lee odlučio je da konstituiše World Wide Web Consortium (W3C) da bi regulisao dalji razvoj mnogih tehnologija (HTTP, HTML, itd.) kroz proces standardizacije.

Apache

Prvobitno zasnovan na NCSA HTTPd serveru, razvoj Apache-ja započeo je rane 1995. godine nakon što je doslo do zastoja u razvijanju koda za NCSA. Apache je igrao ključnu ulogu u prvobitnom razvoju i rastu World Wide Web-a. Ubrzo je preuzeo vodeću ulogu od NCSA HTTPd i postao dominantni HTTP server gde je i ostao počev od aprila 1996. godine. U 2009. godini postao je prvi web server koji je opsluživao više od 100 miliona sajtova. Najčešće se koristi na Unix-olikim sistemima (obično Linux) ali je dostupan i za širok spektar operativnih sistema, uključujući Windows, OS X, FreeBSD, Solaris, NetWare. Od juna 2013. godine procenjeno je da Apache opslužuje 54,2% svih aktivnih sajtova i 53,3 vrhunskih servera na svim domenima. Sajtovi koji koriste Apache: baidu.com, Wikipedia.org, paypal.com, ask.com, apple.com, bbc.co.uk, adobe.com.

3

 4
Microsoft IIS

Internet Information Services jer web server napravljen od strane Microsoft-a za korišćenje sa Windows NT porodicom. IIS podržava HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP i NNTP. Sastavni je deo Windows NT 4.0 porodice iako može biti izostavljen sa nekih edicija (Windows XP Home edition). Prvi Microsoft-ov web server bio je istraživački projekat na European Microsoft Windows NT Academic Centre (EMWAC), deo Univerziteta u Edinburgu, i bio je besplatan. Međutim, pošto EMWAC server nije bio u stanju da rukuje obimom saobraćaja koji je prolazio kroz Microsoft.com, Microsoft je bio prinuđen da napravi svoj web server (1993. godina). Sve verzije IIS pre 7.0 koje rade na klijentskim operativnim sistemima podržavale su samo 10 istovremenih konekcija na jednom web sajtu. Microsoft trenutno opslužuje 13.2% svih aktivnih sajtova. Neki od tih sajtova su: live.com, bing.com, godaddy.com, microsoft.com, secureserver.net.

5

 6
Nginx

Nginx (engine-x) je open source reverse proxy server za HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 i IMAP protokole, kao i load balancer, HTTP cache i web server. Nginx projekat je počeo sa jakim fokusom na visok nivo konkurencije, visoke performanse i manju iskorišćenost memorije. Njegov razvoj počeo je 2002. godine Igor Sysoev koji je u julu 2011. godine osnovao kompaniju Nginx Inc sa sedištem u San Francisku. Prvobitno, nginx je razvijen da ispuni potrebe sajtova kao što je Rambler, koji je u septembru 2008. godine opsluživao 500 miliona zahteva dnevno! Prema W3Techs, opslužuje 24.6% od top 1 million sajtova, 32.9% od top 100 000 sajtova, i 41.1% od top 1 000 sajtova. Sajtovi koji koriste Nginx: yahoo.co.jp, reddit.com, wordpress.com, tumblr.com, pinterest.com, mail.ru, 360.cn, kickass.to.

3

 4
Uporedni prikaz

9

10
Autor teksta: Višnjevac Bojan

3711-uporedni-prikaz-najaktuelnijih-web-servera