Istorija računara (16.)

1983

Razvoj softvera je eksplodirao uvođenjem PC-ja, standardne aplikacije uključujući ne samo tabele za unakrsna izračunavanja i tekst procesore već i grafičke pakete i sisteme komunikacija. Igrice su takođe bile produktivne. Mitch Kapor je 1983. godine uveo Lotus 1-2-3 i preuzeo nadmoć od Visicalca. Kasnije će Kapor osnovati Electronic Freedom Foundation koja je prvobitno bila namenjena davanju legalne podrške nekim hakerima koji su provalili u neke računarske sisteme. EFF je ACLU računarske indusrije.

   border=

Kapor

Počevši od 1978. godine, US Department of Defense je započelo razvoj „modernog“ programskog jezika visokog nivoa; regrutovalo je eksperte volontere u HOLWG („holwig“, High Order Language Working Group) kroz serije dokumenata o rastućim detaljima i preciznosti koje su slate zajednici programera da bi dala kritiku. Proces razvoja je takođe uključivao konstantno rastući broj predloga od kojih je svaki koristio najbolja svojstva prethodnih predloga dok najzad nije izabran jezik „Green“ (nazvan po boji naslovne strane izveštaja tako da je ime onog koji ga je predložio ostalo nepoznato onima koji treba da ga procene) i preimenovan u „Ada“ u čast Ada Augusta King, Lady Lovelace, matematičke saradnice Charles Babbagea. Među ostalim inovacijama jezik je uveo mehanizam spajanja za unutrašnji proces komunikacije i sinhronizacije ali je često kritikovan zbog kompleksnosti.

1984

   border=

Alto

Ta godina, kao što je strepeo George Orwell u svojoj noveli, otvorena je emitovanjem reklame firme Apple Computer parodirajući na mase podređene IBM PC najavljujući Macintosh. Po Jobsu Macintosh je bio rezultat njegovog „prosvetljenja“ u Xerox PARC-u u razvoju Alto sistema. Miš i ikone su postale glavne alatke računarske interakcije.

1985

Računare na raznim lokacijama su napadali „hakeri“ (kako su ih novinari nazvali), što je mnogo zastrašilo zvanične hakere u institucijama visokog obrazovanja. Koristeći personalni računar mladi ljudi, čiji su roditelji mislili da su bezbedno smešteni u svojim spavaćim sobama, putovali su sajber prostorom i nažalost upadali u resurse korporacijskih sistema. Upad u računar u National Laboratory u Los Angelesu je ubrzo razotkriven i uputio je na grupu tinejdžera u Milwaukee, Wisconsin, koji su postali poznati kao „414“ hakeri po oznaci njihovog telefonskog područja.

Computer Society Headquarters je u Massachusetts Aveny u Washingtonu. Nakon mnogo godina boravka ureda u podrumu Harry Haymana i na drugim mestima, društvo je kupilo sopstvenu zgradu u Washingtonu. Takođe postoje prostorije i u West Coast, Los Alamitos, California.

Pripremila Irena Gonda

2043-istorija-racunara-16