Istorija računara (17.)

1986

Počevši od čipa 8086 koji se koristio u IBM PC-ju, korporacija Intel je u kontinuitetu razvijala nove čipove da zadovolji zahteve za sve većom procesorskom snagom; Intel je 1986. godine promovisao čip 386 – koji je bio sredina, u stručnom smislu, između čipa 8086 (1980. godina) i Pentiuma (1994. godina).

Na drugom kraju skale računarske familije, računar CRAY X-MP sa 4 procesora postigao je brzinu obrade od 713 MFLOPS-a (prema maksimalnih 840) pri rešavanju sistema jednačina reda 1000×1000 paketom LINPACK. U rasponu od tridesetak godina super- računar je postigao poboljšanje od pet redova veličine (od 5 KFLOPS-a koje je 1955. godine imao IBM STRETCH). Da je automobil imao isti stepen poboljšanja za proteklih

100 godina trebalo bi da ima potrošnju goriva reda naprstka na 1000 milja, vozi brzinom od 3 000 000 milja na sat i košta manje od današnje cene parkiranja u centru grada! Promena u razmeri je mnogo očiglednija ako niže prikazanu sliku kružnog brojača ili pomeračkog registra računara ENIAC u mislima uporedimo sa sa registrom u današnjim mašinama.

   border=

Računar Cray X-MP (4 procesora) CM-1 Connection (65536 jedno-bitnih procesora) koji je u svojoj doktorskoj tezi osmislio Danny Hillis je višečvorni računar koji ima paralelni niz od 65536 1-bitnih procesora, od kojih svaki ima svoju ALU (aritmetičko-logičku jedinicu) i spoljnu memoriju kapaciteta 4 kb. To je jedan od najvećih tzv. paralelnih računara.

1987

Computer Society otvorio evropsku kancelariju u Briselu, Belgija. Kancelarija je otvorena da bi se što lakše opsluživalo narastajuće članstvo u Evropi.

1988

Computer Society otvorio kancelariju u Tokiju, Japan.

Pripremila Irena Gonda

2044-istorija-racunara-17