Istorija računara (8.)

1957

   border=

Rani računari su imali malu unutrašnju i sporu spoljašnju memoriju jer su se oslanjali na magnetnu traku. Vremenom je unutrašnja memorija poboljšana na magnetnu doboš pa na memoriju sa magnetnim jezgrima. Sledeći logičan korak bila je disk memorija sa pokretnim glavama za čitanje/pisanje da bi obezbedila sposobnost poludirektnog pristupa i kapacitet skladištenja koji odgovara magnetnoj traci. IBM 305 RAMAC je bio prvi sistem sa memorijskim diskom.

Nakon tri godine rada Backus i njegove kolege su isporučili FORTRAN programski prevodilac za IBM 704, a odmah zatim su naišli na prvu poruku o greški – nedostaje zarez u izračunatoj GO TO naredbi. Herbert Bright iz Westinghouse u Pittsburghu primio je neoznačen paket od 2000 kartica i utvrdio da je to dugo očekivani prevodilac, a zatim napravio prvi korisnički program – zajedno sa greškom. Svet programskih jezika je napredovao od oblasti u kojoj su samo obučeni programeri mogli da završe projekat, do oblasti u kojoj su oni koji imaju probleme mogli sami da izraze svoja rešenja.

1958

Pronalazak tranzistora u drugoj polovini 40-tih otvorio je eru moderne elektronike korišćenja

»elektrona u čvrstim telima« i napuštanje, mada na vrhuncu moći, staromodne elektronske vakuumske cevi koja koristi „elektrone u vakumu“. 1958, Jack St. Clair Kilby je začeo i dokazao svoju ideju integrisanja tranzistora sa otpornicima i kondenzatorima na jednom poluprovodničkom čipu, koji je monolitsko integrisano kolo (IC). Njegova ideja monolitskog IC, zajedno sa planarnom tehnologijom Dr. Jean Hoernija i Robert Noyceovom idejom „o izolaciji spoja“ za planarna vezivanja, učvršćuje veliki progres današnjeg poluprovodničkog IC i mikroelektronike koja je bazirana na njemu. Tehnologija je omogućila inovacije mnogobrojnih aplikacija u računarima i komunikacijama, koje su dramatično promenile naš stil života.

   border=

Originalni razvoj koji je počeo sa projektom Whirlwind postao je realnost 1958. godine sa instalacijom sistema SAGE za vazdušnu odbranu na McGuire AFB u Nj. Prvi efikasni sistem kontrole vazdušnog saobraćaja postao je operativan za severno istočnu Ameriku.

Tada tek osnovana korporacija Control Data Corporation pod vođstvom William Norrisa je dala doprinos tržištu superračunara sa potpuno tranzistorizovanim računarom –CDC 1604 — Seymour Cray je bio glavni arhitekt.

U međuvremenu, nastavljajući svoj rad u razvoju veštačke inteligencije, John McCarthy je razvio koncepte programskog jezika LISP za obradu nizova simbola, tj. nenumerički procesni jezik. Naredne generacije studenata su promenile značenje jezika LISP , što je skraćenica za LISt Processing, u „Lots of Idiotic, Silly Parentheses“.

1959

Dok je u mnogim kompanijama postojao pomak ka superračunarima, IBM je objavio mogućnost mašina veličine dva stola za male korisnike -[xa}- IBM 1401 za poslovne korisnike i IBM 1620 za naučnike. Mašina 1401 je postala najpopularnija mašina za obradu poslovnih podataka, a mašina 1620 je za mnoge studente bila prvo računarsko iskustvo na malim univerzitetima i srednjim školama. Obe mašine su uvele znakovno orijentisanu glavnu memoriju od 20-40k bajta u kojoj granice „reči“ može programer da definiše da bi obezbedio „neograničenu preciznost“. Obe mašine su imale aritmetičku jedinicu koja je koristila tabelu pretraživanja umesto binarnih sabirača. Prvobitno je IBM nameravao da mašinu 1620 nazove kao CADET, ali kad je ovo prevedeno u „Can’t Add, Doesn’t Even Try“ (Ne može da sabere, čak ni ne pokušava) odustali su od tog imena.

   border=

Nakon nekoliko godina rada General Electric Corporation je isporučila 32 ERMA (Electronic Recording Machine –Accounting) , računarski sistem za Bank of America u Kaliforniji da bi spasila bankarsku industriju od poplave rastućeg broja čekova koje je koristila rastuća klijentela. Zasnovan na SRI dizajnu, ERMA sistem je koristio Magnetic Ink Character Recognition (MICR) kao sredsvo za dobijanje podataka sa čekova i uveo sistem za obradu čekova kojeg nisu plašila dokumenta koja nisu bila primitivna. Bankarska industrija je automatizovana i otvarala je puteve za nove načine poslovanja uključujući ATM (bankomati) i elektronsko personalno bankarstvo. Sa druge strane, to je bio bitan događaj u istoriji proizvodnje računara u GE koji, izuzev razvijanja profitabilne linije mašina za NCR (NCR 304), nikada nije dostigao status koji se mogao očekivati od takvog finansijskog džina.   border=

1960-te

PGEC servisi u ranim šesdesetim su bili skoro isti kao u kasnim pedesetim iako se povećavao broj konferencija i stranica u stručnim časopisima. Međutim, 1961. godine, vođstvo PGEC je počelo da razmatra stvaranje tehničkih komiteta. Ovi komiteti su trebali da obezbede više foruma za posebna interesovanja i u isto vreme da smanje da zainteresovani formiraju odvojene IRE grupe i da razdvoje oblast. U maju 1962. godine, prvi od ovih komiteta,

komitet za logiku i teoriju prekidača, odobrio je zajednički rad sa komitetom AIEE koji je već

funkcionisao.

Istovremeno, nastavljeni su planovi na udruživanju IRE i AIEE. IRE-AIEE su se udružili u Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) na nivou rukovodstva 1963. godine. PGEC je tada postao Professional Technical Group on Electronic Computers, a odmah potom Computer Group. Početkom 1963. godine, grupa je započela rad sa Administrative

Committee koji je uključivao ljude iz PGEC i AIEE CDC. Konačno udruživanje je završeno u aprilu 1964. godine.

Jula 1966. godine preduzet je važan korak sa prvim dvomesečnim izdanjem Computer Group News, koji je sadržao vesti o grupi i industriji, primenjene članke i uputstva za rad, vodič za računarsku literaturu, i mnogo računarskih članaka. Arhivski materijali su bili dostupni za profesionalce iz struke po nominalnoj ceni.

Computer Group News je otvorio vrata za mnoge magazine u udruženju, kao i u IEEE. Takođe, bio je važan i na drugi način. Sa izdanjem prvog magazina, Computer Group je zaposlila i rukovodila radnicima koji su bili zaposleni puno radno vreme u području Los Angelesa za podršku izdavaštvu i druge administrativne aktivnosti. Computer Group je bila prva IEEE grupa koja je zaposlila svoje ljude, i to je bio glavni faktor razvoja društva.

1968. godine, IEEE Transactions on Computers je postao mesečno izdanje. Broj periodično objavljenih stranica je narastao na skoro 9,700 u stručnim publikacijama i oko 640 u Computer Group News . Broj članova je narastao na 16 862, uključujući 4 200 studenata i 158 pridruženih članova. Dekada je završena sa 41 sekcijom.

Pripremila Irena Gonda

2034-istorija-racunara-8