Šta je .NET?

Okruženje za razvoj sofvera, razvijano od strane Microsoft-a za Windows platforme, iOS , Android OS. Uključuje veliku biblioteku klasa (Framework Class Library). Microsoft je sa razvojem .NET-a počeo ranih 1990-tih, pod nazivom Next Generation Windows Services. Početkom 2000-tih prva beta verzija .NET 1.0 je objavljena, a u avgustu 2000. u saradnji sa Intel-om i HP-om, Microsoft je počeo sa standardizacijom Common Language Infrastrukture (CLI), koja će omogućiti izvršavanje različitih programskih jezika na različitim arhitekturama-platformama.

1 Programi se izvršavaju kroz softversko okruženje CLR, (Common Language Runtime), virtualnu mašinu koja sadrži : memory managment, exception handling, garbage collector… Omogućeno je korišćenje 25 programskih jezika od kojih su najpolularniji C#, C++ i VisualBasic.

Jezici se , svaki preko svog kompajlera, kompajliraju u Common Intermediate Language (CIL) među-jezik. Zatim, u zavisnosti od toga na kojoj se platformi izvršava, CLR kompajlira CIL u mašinski kod. Glavni razvojni alat je Visual Studio.2

ASP (Active Server Pages)?

Kasnije poznatiji kao classic ASP datira još iz 1996. godine, prva je verzija ASP-a, Microsoft-ove tehnologije za pisanje skriptova pomoću VisualBasicScript, JScript i PerlScript jezika koji se izvršavaju sa strane servera. Klasični ASP je namenjen samo Windows platformi. Inicijalno je bio predstavljen kao dodatak Internet Information Services (IIS) u okviru Windows Server-a sve do 2000.godine. Postojale su ukupno tri verzije Classic ASP-a.

 • • ASP 1.0 verzija, predstavljena Decembra 1996. godine kao deo IIS 3.0
 • • ASP 2.0 verzija, predstavljena Septembra 1997. godine kao deo IIS 4.0
 • • ASP 3.0 verzija, predstavljena Novembra 2000. godine kao deo IIS 5.0

Šta je ASP.NET?

Tehnologija Microsoft .NET Framework-a za razvoj dinamičkih veb sajtova, interaktivnih veb aplikacija i veb servisa sa korišćenjem baza podataka za PC i mobilne uređaje.

ASP.NET stranice se izvršavaju na serverskoj strani i generišu HTML, WML ili XML koji se šalje desktop ili mobil pretraživačima.ASP.NET koristi „event-driven“ model programiranja koji poboljšava performanse i omogućava sepraciju korisničkog interfejsa od logike aplikacije.ASP.NET radi na vrhu HTTP protokola koristeći HTTP komande i pravila kako bi omogućio obostranu komunikaciju izmedju klijenta i servera.Kod je moguće pisati u C#, VisualBasic, Jscript ili J# jezicima.
ASP.NET omogućava 3 metode razvoja :3

 • • Web Forms (tradicionalni ASP.NET)
 • • Web Pages
 • • MVC (Model View Controller)

Web Pages: Najjednostavniji metod, HTML i kod se nalaze u istom fajlu, lak je za učenje i sločan je PhP-u.

MVC (Model View Controller): Omogućava moćan , pattern-orijentisan razvoj u 3 sloja. Model : na ovom sloju je biznis logika, načešće za komunikaciju sa bazom, View: omogućava prikaz i najčešće prikazuje podatke iz modela, Controller : je deo aplikacije koji čita sa View-a, kontroliše korisničke input-e, i prosledjuje input podatke Modelu.

Web Forms: Omogućavaju separaciju HTML-a i ostalog UserInterface koda od logike aplikacije, pristup podacima, moćni data binding, podršku za skripting sa klijentske strane kao i ostale mogućnosti kao što su rutiranje, bezbednost… Najstariji je ASP programski model sa „event-driven“ veb stranama pisanih u kombinaciji HTML-a, serverskih kontrola i serverskog koda.

Razvoj ASP.NET-a

 • Posle više beta verzija, Januara 2002. godine kao deo .NET verzije 1.0 objavljen je i ASP.NET zajedno sa prvim Visual Studiom. Glavne karakteristike verzije 1.0 su : Objektno orijentisan web razvoj koji podržava nasleđivanje, polimorfizam, korišćenje DLL class biblioteka kao i ostale standardne karakteristike objektno orijentisanog programiranja.
 • Verzija 1.1 je objavljena 24. aprila 2003. godine kao deo Windows Server 2003. Ova verzija je bila fokusirana na poboljšavanje ASP.NET podrške za mobilne uredjaje i automatsku validaciju ulaza (Automatic input validation).
 • Verzija 2.0 kodnog imena Whidbey , predstavljena je 07. novembra 2005. godine sa Visual Studio 2005 i SQL Serverom 2005. Noviteti su bili : Data kontrole (DataGridView, FormView, DetailsView), Tehnike za deklarativni pristup podacima (SqlDataSource, ObjectDataSource, XmlDataSource kontrole), podrška za 64-bitne procesore, Master pages (omogućava template orijentisan veb razvoj), Login, Navigacione kontrole, Teme , Skin-ove..
 • Godinu da na kasnije u novembru 2006. verzija 3.0 donosi :Windows Presentation Foundation (WPF) , Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation(može da koristi ASP.NET za hostovanje servisa).
 • U novembru 2007. godine verzija 3.5 zajedno sa VS 2008 i SQL Serverom 2008 obezbeđije : Nove data controle (ListView, DataPager), ASP.NET AJAX , podrška za HTTP pipelining i Syndication feeds, WCF podrška za RSS, JSON, POX i Partial Trust, kao i sve izmene obuhvaćene .NET Framework 3.5 (LINQ itd.).
 • Verzija 3.5 u avgustu 2008. godine dobija osveženje u vidu Service pack-a , a sa njim i : ASP.NET Dynamic Data, podršku za kontrolu istorije pretraživanja , mogućnost kombinovanja više JavaScript fajlova u okviru jednog fajla radi efikasnijeg preuzimanja, novi namespace-ovi System.Web.Abstractions i System.Web.Routing.
 • April 2010. godine donosi verziju 4.0 ,Parallel extensions i sve ostale .NET Framework 4 tehnologije . Specifično za ASP u ovoj verziji su dva properija dodata u Page klasu: MetaKeyword i MetaDescription.
 • .NET Framework 4.5 avgusta 2012. godine donosi podršku za Windows 8, ASP 4.5 u ovoj verziji .NET Framework-a dobio je podršku za HTML 5, model binders u Web formama, JavaScript validacione skripte sa klijentske strane WebSocket protokol, asinhroni menadžment HTTP zahteva kao i podršku za Content distribution network (CDN) .
 • Sa predstavljanjem Windows 8.1 operativnog sistema i VS 2013 u oktobru 2013. godine ASP(v 4.5.1.) je dobio : podršku za Bootstrap , Web API 2 (OAuth 2.0, OData poboljašnja, CORS), MVC 5: (Attribute routing, authentication filters i filter overrides), EF 6, SignalR, OWIN.
 • U Maju 2014 . Godine ASP.NET 4.5.2 verzija donosi veću pouzdanost u inspekciji HTTP heder-a.
 • Visual Studio 2015, Windows 10 i Windows Server 2016 preview podrazumevali su i novi .NET framework(v4.6) a sa njim i ASP.NET verzije 4.6 ujedno i poslednji zvanični ASP.NET Framework . Pored novih tehnologija u okviru .NET 4.6 framework-a tu je HTTP/2.0 podrška za Windows 10 i asinhroni task-returning API za ASP.NET.
 • ASP.NET verzije 5.0 se razvija pod novim imenom ASP.NET Core 1.0 , očekuje se zajendo sa .NET Core 1.0.

Autor: Marko Arsic

4079-sta-je-xa-net-xa