Arhitektura mrežnog upravljanja (3.)

4 Funkcije upravljanja mrežom

Upravljanje mrežom sastoji se od skupa funkcija za kontrolu, planiranje, raspodelu, razvoj, koordinisanje i kontrolisanje mrežnih resursa. Upravljanje mrežom može da bude zbunjujuće za početnike. Po svojoj prirodi, ova oblast podrazumeva ogromnu količinu obaveza. Slika prikazuje niz poslova tipičnog tima za upravljanje mrežom.

   border=

Slika 6: Zadaci upravljanja mrežom čine zatvoren krug

Računarske mreže moraju da se isplaniraju i uobliče, mora im se odrediti budžet, moraju se dizajnirati, konfigurisati, kupiti, testirati, mapirati, dokumentovati, pustiti u pogon, nadgledati, analizovati, optimizovati, podešavati, proširivati, obnavljati i popravljati. To je obiman posao koji nijedan alat ne može da uradi u potpunosti. Dovoljno je reći da proizvodi i usluge za upravljanje mrežama čine industriju za sebe, sastavljenu od složenog niza tehnologija, proizvoda i trgovaca koji obezbeđuje sve, počevši od jednostavnih protokol-analizatora koji mere samo jedan link, pa sve do komandnih centara svetske mreže.

Upravljanje mrežom može se podeliti na dve osnovne funkcije:

· transport upravljačkih informacija kroz sistem i

· upravljanje informacijama koje se odnose na elemente mreže (slika 7).

Ove funkcije sastoje se iz različitih zadataka – praćenja, konfigurisanja, rešavanja problema i planiranja – to izvode korisnik, administrator i mrežno osoblje. Jedan od prvih izazova u razvijanju upravljanja mrežnom arhitekturom jeste definisanje šta u stvari upravljanje mrežom znači organizaciji koja će izvoditi te poslove i primiti krajnje usluge – korisnici, ili potrošači, sistema.

   border=

Slika 7: Upravljanje informacijama

5 Mrežni uređaji i karakteristike

Mrežni uređaj je individualna komponenta u mreži koja učestvuje u jednom ili više slojeva protokola. Ovo uključuje krajnje uređaje, rutere, svičeve, jedinice servisa podataka (DSUs – Data Service Units), habove, i mrežne kartice (NICs – Network Interface Cards). Mrežni uređaji imaju karakteristike koje se mogu izmeriti. Njihove karakteristike grupisane su kao:

  • karakteristike od kraja do kraja (end-to-end);
  • karakteristike po linku/po mreži i
  • karakteristike po elementu, kao što je prikazano na slici 8.

   border=

Slika 8: Karakteristike elemenata

Karakteristike od kraja do kraja su one koje se mogu izmeriti kroz više mrežnih uređaja na putanji jednog ili više saobraćajnih tokova i mogu se proširiti kroz čitavu mrežu ili između uređaja. Primer za ovakve karakteristike mrežnih uređaje jesu pouzdanost, kapacitet, kašnjenje, varijacije kašnjenja (jitter), propusnost, error rates i iskoristivost mreže. Ove karakteristike mogu biti modifikovane ili dodate u zavisnosti od vrste saobraćaja u mreži.

Karakteristike po linku/mreži i po elementu su one koje su specifične za tip elemenata ili konekciju između elemenata koji se prate. Ove karakteristike mogu se koristiti individualno ili se mogu kombinovati u formu krajnjih karakteristika. Primer ovih karakteristika jesu propagaciono kašnjenje i iskoristivost linka, a karakteristike po elementu uključuju IP forwarding rates (na primer, IP paketa u sekundi), utilization bafera za ruter, i bilo kog loga o autorizaciji grešaka.

1992-arhitektura-mreznog-upravljanja-3